รายละเอียดของถังนมอลูมิเนียมอัลลอย  
 

 
     
  ราคา  บาท